CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN LÀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRỰC TIẾP HIỆU QUẢ CỦA QUỐC HỘI

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn

 • Quang cảnh phiên chất vấn

 • Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

 • Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN LÀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRỰC TIẾP HIỆU QUẢ CỦA QUỐC HỘI

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn

 • Quang cảnh phiên chất vấn

 • Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

 • Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn