18 THÁNG 09 | 2022
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA
Hà Nội, Việt Nam
500 +
Thành phần tham dự trực tuyến

20 +
Diễn giả

80 +
Đơn vị báo chí

+

Tháng 12/2021, Diễn đàn Kinh tế năm 2021 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì, tổ chức đã tập hợp, bổ sung các luận cứ khoa học, thực tiễn giúp Chính phủ, Quốc hội đưa ra các quyết sách quan trọng nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung trong 02 năm 2022 và 2023. Ý kiến tại Diễn đàn năm 2021 đã nguồn thông tin hết sức hữu ích giúp cho bộ, ngành của Chính phủ hoàn thiện các giải pháp, chính sách, giúp các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Cho đến nay, các chính sách đã từng bước đi vào cuộc sống, vừa có tác động trước mắt, vừa có tác động lâu dài và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của dư luận trong nước cũng như quốc tế.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tạo tiền đề để “bứt phá” thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, theo dự báo của các tổ chức trong nước và quốc tế, giai đoạn sắp tới, kinh tế - xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro về ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, nhất là về điện, xăng dầu; áp lực lạm phát tăng cao cộng hưởng với sự gia tăng giá cả nhập khẩu đầu vào, chi phí vận tải, logistics, nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc, ảnh hưởng từ xung đột Nga – Ukraine…, qua đó, tác động đến đời sống người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp; làm giảm sức chống chịu và phục hồi của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các chính sách hỗ trợ đã ban hành.

Vì vậy, để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết khác của Quốc hội, tiếp nối thành công của Diễn đàn năm 2021, Diễn đàn năm 2022 được tổ chức sẽ tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước, bổ sung thêm luận cứ khoa học, thực tiễn, cùng với bám sát diễn biến, tình hình, từ đó có phân tích, dự báo, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách giảm thiểu tác động tiêu cực, nắm bắt các cơ hội, thời cơ, đặc biệt là đối với chính sách tài khóa, tiền tệ, chính sách an sinh-xã hội..., đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững.

Đặc biệt, từ năm 2022, tên gọi Diễn đàn sẽ đổi thành “Diễn đàn Kinh tế - Xã hội” để phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Quốc hội, làm nổi bật hơn chủ trương gắn kinh tế với xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển ./.

Đại biểu cấp cao tại sự kiện

952115f478f3dbd0a50e38d6af1ad8c1(1).jpg

 Đ/c Vương Đình Huệ

  • Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
  • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII
  • Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV từ 31-3-2021. Chủ tịch Quốc hội khóa XV từ ngày 20-7-2021
  • Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh từ 4-2021
  • Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

 

Diễn giả 2022

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Chương trình

01

Tọa đàm cấp cao

02

Chuyên đề 1

03

Chuyên đề 2