CÔNG BỐ LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống

 • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống

 • Các Đại biểu tham dự họp báo

 • Các Đại biểu tham dự họp báo

 • Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến

 • Quang cảnh họp báo

 • Quang cảnh họp báo

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống

 • Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến

CÔNG BỐ LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống

 • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống

 • Các Đại biểu tham dự họp báo

 • Các Đại biểu tham dự họp báo

 • Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến

 • Quang cảnh họp báo

 • Quang cảnh họp báo

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống

 • Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến