ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIỆT NAM ĐÓNG GÓP HOÀN THIỆN CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ APPF-29

  • Phiên thảo luận được tổ chức theo hình thức trực tuyến

  • Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà đóng góp ý kiến

  • Quang cảnh phiên họp

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIỆT NAM ĐÓNG GÓP HOÀN THIỆN CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ APPF-29

  • Phiên thảo luận được tổ chức theo hình thức trực tuyến

  • Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà đóng góp ý kiến

  • Quang cảnh phiên họp