Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 - Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

 • Quang cảnh phiên thảo luận bàn tròn

 • Ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp SamSung Việt Nam phát biểu.

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phát biểu.

 • Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu.

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Quang cảnh phiên toàn thể

 • Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright phát biểu.

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

 • Vu_Thanh_Tu_Anh_7b48a

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

 • TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp

 • Ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới phát biểu.

 • Ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối Phiên tọa đàm cấp cao

 • Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Chuyển đổi xanh” và thách thức tăng trưởng kinh tế trung hạn.

 • Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phát biểu.

 • TS.Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV trình bày tham luận “Động lực tăng trưởng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới (đến năm 2025 và hướng đến năm 2030)”

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phát biểu.

 • Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

 • TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

 • TS.Vũ Tiến Lộc, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam phát biểu.

 • TS. Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế phát biểu.

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023

 • Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phát biểu.

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối Phiên tọa đàm cấp cao

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023

 • Ông Alexander Koch, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Bia Heineken Việt Nam

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023

 • Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Chuyển đổi xanh” và thách thức tăng trưởng kinh tế trung hạn.

 • TS.Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV trình bày tham luận “Động lực tăng trưởng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới (đến năm 2025 và hướng đến năm 2030)”

 • Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương TS.Trần Thị Hồng Minh trình bày tham luận về “Cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025: Vai trò quan trọng trong phát huy năng lực nội sinh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững”

 • Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch tập đoàn dệt may Việt Nam phát biểu.

 • TS.Võ Trí Thành - chuyên gia kinh tế phát biểu.

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • z4707582237328_ab038fb79125d5212e3221ad88d6b0df_cf731

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp SamSung Việt Nam phát biểu.

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 - Phiên toàn thể: Tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

 • Quang cảnh phiên thảo luận bàn tròn

 • Ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp SamSung Việt Nam phát biểu.

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phát biểu.

 • Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu.

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Quang cảnh phiên toàn thể

 • Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

 • Quang cảnh phiên họp toàn thể

 • TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright phát biểu.

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

 • Vu_Thanh_Tu_Anh_7b48a

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

 • TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp

 • Ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới phát biểu.

 • Ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối Phiên tọa đàm cấp cao

 • Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Chuyển đổi xanh” và thách thức tăng trưởng kinh tế trung hạn.

 • Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phát biểu.

 • TS.Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV trình bày tham luận “Động lực tăng trưởng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới (đến năm 2025 và hướng đến năm 2030)”

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phát biểu.

 • Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

 • TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

 • TS.Vũ Tiến Lộc, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam phát biểu.

 • TS. Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế phát biểu.

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023

 • Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phát biểu.

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối Phiên tọa đàm cấp cao

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023

 • Ông Alexander Koch, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Bia Heineken Việt Nam

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023

 • Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Chuyển đổi xanh” và thách thức tăng trưởng kinh tế trung hạn.

 • TS.Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV trình bày tham luận “Động lực tăng trưởng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới (đến năm 2025 và hướng đến năm 2030)”

 • Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương TS.Trần Thị Hồng Minh trình bày tham luận về “Cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025: Vai trò quan trọng trong phát huy năng lực nội sinh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững”

 • Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch tập đoàn dệt may Việt Nam phát biểu.

 • TS.Võ Trí Thành - chuyên gia kinh tế phát biểu.

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • z4707582237328_ab038fb79125d5212e3221ad88d6b0df_cf731

 • Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam điều phối thảo luận

 • Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp SamSung Việt Nam phát biểu.

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023