HÌNH ẢNH ''DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2021: PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG'' - SÁNG NGÀY 05/12/2021

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • TS. Cấn Văn Lực

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • PGS.TS Bùi Quang Tuấn

 • Ông Nguyễn Minh Cường

 • Ông Francois Painchaud

 • Ông Francois Painchaud

 • Chủ tịch Viện Hàn Lâm KHXHVN Bùi Nhật Quang

 • Quang cảnh Thảo luận trực tuyến

 • Quang cảnh Thảo luận trực tuyến

 • Quang cảnh Thảo luận trực tuyến

HÌNH ẢNH ''DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2021: PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG'' - SÁNG NGÀY 05/12/2021

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • TS. Cấn Văn Lực

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • Quang cảnh Diễn đàn

 • PGS.TS Bùi Quang Tuấn

 • Ông Nguyễn Minh Cường

 • Ông Francois Painchaud

 • Ông Francois Painchaud

 • Chủ tịch Viện Hàn Lâm KHXHVN Bùi Nhật Quang

 • Quang cảnh Thảo luận trực tuyến

 • Quang cảnh Thảo luận trực tuyến

 • Quang cảnh Thảo luận trực tuyến