Hình ảnh Họp báo chương trình Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

 • Quang cảnh buổi họp báo

 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đồng chủ trì buổi họp báo

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn thông tin về chương trình Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023

 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

 • Quang cảnh buổi họp báo

 • Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo

 • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản điều hành nội dung trao đổi tại buổi họp báo

 • Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

 • Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Quang Tuấn phát biểu tại buổi họp báo

 • Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

 • Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi

 • Các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo

 • Các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí nêu câu hỏi tại buổi họp báo

 • Các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo

 • Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo

 • Các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí nêu câu hỏi tại buổi họp báo

 • Các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo

Hình ảnh Họp báo chương trình Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

 • Quang cảnh buổi họp báo

 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đồng chủ trì buổi họp báo

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn thông tin về chương trình Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023

 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

 • Quang cảnh buổi họp báo

 • Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo

 • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản điều hành nội dung trao đổi tại buổi họp báo

 • Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

 • Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Quang Tuấn phát biểu tại buổi họp báo

 • Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

 • Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi

 • Các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo

 • Các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí nêu câu hỏi tại buổi họp báo

 • Các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo

 • Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo

 • Các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí nêu câu hỏi tại buổi họp báo

 • Các cơ quan thông tấn, báo chí dự buổi họp báo