Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Chủ nhật, 17/09/2023 | 20:12

Sáng 17/9, tại Hà Nội đã diễn ra Họp báo thông tin về “Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023” – một hoạt động thường niên của Quốc hội và cũng là lần thứ 3 Diễn đàn được tổ chức. Diễn đàn Kinh tế xã hội năm nay sẽ diễn ra vào Thứ 3 ngày 19/9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chủ đề của Diễn đàn năm nay đã được chọn là “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Chủ nhật, 17/09/2023 | 20:12

Sáng 17/9, tại Hà Nội đã diễn ra Họp báo thông tin về “Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023” – một hoạt động thường niên của Quốc hội và cũng là lần thứ 3 Diễn đàn được tổ chức. Diễn đàn Kinh tế xã hội năm nay sẽ diễn ra vào Thứ 3 ngày 19/9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chủ đề của Diễn đàn năm nay đã được chọn là “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.