A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin về việc xét nghiệm SARS-COV2 phục vụ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 và công tác y tế trong thời gian diễn ra Diễn đàn

Thông tin thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm, Phòng y tế trong thời gian diễn ra Diễn đàn.

Ban Tổ chức sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV2 (các thành phần được mời dự Hội nghị theo hình thức trực tiếp) như sau:

+ Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, ngày 03/12/2021;

+ Địa điểm:

(1) Nhà Quốc hội:

  • Phòng Hoa Sen, tầng 1: Đại biểu, khách mời, Ban tổ chức Diễn đàn;
  • Phòng 1A14:  Cán bộ công chức các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

(2) Trung tâm Hội nghị quốc tế (ICC) :

  • Phòng 102, tầng 1: đội ngũ an ninh, phóng viên báo chí, truyền hình, đơn vị tổ chức sự kiện và lực lượng phục vụ.

Phòng trực Y tế tại ICC: phòng 102 tầng 1.