Đại biểu cấp cao ns

Đ/C NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

Đ/C NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

Phó Chủ tịch Quốc hội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử