Đại biểu cấp cao ns

Đ/C TRẦN THANH MẪN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đang cập nhật địa chỉ

Đ/c Trần Tuấn Anh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đang cập nhật địa chỉ

Đ/C ĐINH TIẾN DŨNG

Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Đang cập nhật địa chỉ

Đ/C Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đang cập nhật địa chỉ

Đ/C ĐỖ VĂN CHIẾN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đang cập nhật địa chỉ

Đ/C NGUYỄN ĐỨC HẢI

Phó Chủ tịch Quốc hội Đang cập nhật địa chỉ

Đ/C NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đang cập nhật địa chỉ

Đ/C TRẦN QUANG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Đang cập nhật địa chỉ

Đ/c Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng Chính phủ Đang cập nhật địa chỉ

Đ/C TRẦN LƯU QUANG

Phó Thủ tướng Chính phủ Đang cập nhật địa chỉ

Đ/C VÕ THỊ ÁNH XUÂN

Phó Chủ tịch nước Đang cập nhật địa chỉ